DESEMPILAT-RENTAT-APILAT CAIXES AVIRAM

Desempilat i apilat de caixes plenes que permet optimitzar el treball en tasques de manipulació. Consta d'un sistema de desempilat, transport -opcionalment pot incorporar rentat- i apilat, que en el present exemple, permet una producció nominal de 1.000 caixes/h , és a dir aproximadament 8.000-10.000 pollastres/h.

Sol·licitar més informació