Rentadora pel rentat i esterilitzat de 20 porta ganivets.

Ref.: NLPCE

Característiques
Rentadora pel rentat i esterilitzat de 20 porta ganivets.
Consta d'un dipósit d'aigua, escalfada per resistències elèctriques.
Del dipósit aspira una bomba que alimenta uns aspersors amb moviment rotatiu que realitzen el rentat, aclarat i esterilitzat dels ganivets i guants.
Inclou soport per 20 porta ganivets amb rodes per la càrrega i descàrrega.
 
El cicle complert de la màquina consta de rentat, aclarat i abrillantat-esterilitzat, i es realitza en aproximadament 1 hora.
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Construcció en acer inoxidable AISI 304.
Dimensions de la màquina:
Llarg: 1.530 mm
Ample:1.100 mm
Alt: 1.815 mm
Temperatura màxima de treball: 90ºC.
Temperatura rentat: 50ºC.
Temperatura esterilitzat: 82ºC.
Anivellament de la màquina mitjançant peus regulables.
Nivell de presió aqústica inferior a 80 dB (A).
Conexió d'aigua per aixeta de boia inox de 1".
Conexió elèctrica a 400 V (III+N+T).
 
DIPÒSIT:
DIpósit de 50 litres.
Entrada d'aigua controlada per electrovàlvula de 1/2".
Nivell d'aigua mantingut per detector de nivell.
Filtre tipus caixa de reixa, amb perfil triangular amb xapa de 1.5mm taladrada a diàmetre 2mm.
Buidatge del dipósit per electrovàlvula de 2".
 
ESCALFAMENT:
Escalfament de l' aigua mitjançant quatre resistències elèctriques de 6000 W.
Control de la temperatura mitjançant dos termostats DANFOSS (rentat, esterilitzat) i un termómetre digital amb sonda.
 
RENTAT - ACLARAT - ABRILLANTAT:
Moto bomba inoxidable de 4 Kw, 2900 rpm, a 380V, amb un cabdal de 18 m3/h i una presió de 4.3 Kg/cm2.
Dossificador de sabó.
Dossificador d'abrillantador.
Aclarat amb aigua freda.
 
ASPERSORS:
Aspersors inox de xorro pla.
Aspersors distribuits sobre dos aros amb moviment rotatiu.
Aros accionats per la mateixa presió de l'aigua.
Eix de rotació apoiat sobre rodaments d'acer inox.
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
Quadre elèctric de comandament de fibra dins de la màquina, potència instal·lada de 4 Kw,  IP-65 amb protectors tèrmics amb control per PLC i maniobra de 24 V.
Botonera muntada sobre xapa inox, amb els elements: termòmetre digital, temporitzadors externs (rentat, esterilitzat), 2 botons de parada/marxa del cicle, interruptor general i parada d' emergència.
Porta de tancament hermètic amb interruptor de seguretat al obrir.
Aturada d' emergència que bloqueja la màquina.
Tant l' aturada d'emergència, com la de seguretat de la porta impliquen un reinici del cicle.
Tres programes de rentat: 10 min., 30 min., 1 hora.
 
CONSUMS:
Electricitat
Bomba: 4kw.
Resistèncias: 24kW
 
Aigua
Dipósit 50 litres: 150 l.
Potser també t'interessi