Xuclà al sector pesquer

Dins del sector pesquer, Xuclà té com a prioritat assegurar la neteja i l'higienització. Els túnels de rentat estan dissenyats per netejar i desinfectar caixes, palets, contenidors i banyeres, minimitzant els riscos de contaminació. Els armaris de rentat i esterilització són essencials per mantenir la higiene d'eines com ganivets i guants, garantint la seguretat del personal i la qualitat del producte.

Xuclà també es compromet amb la sostenibilitat assegurant no només el millor rendiment sinó també el menor impacte ambiental, reduint el consum d'aigua i energia en els processos utilitzats.