SALES DE POLIMENT DE PERNIL

Fins a 20.000 pernils/dia, la nostra empresa pot implantar els equipaments necessaris per portar a bon terme l’operativa que requereix aquest tipus d’instal·lacions.

Aquestes sales es completen amb una sèrie d’elements que racionalitzen els complexos moviments interns deguts a l’elevada producció i a les mateixes dimensions de la sala.

Així doncs, la classificació automàtica dels pernils, el transport interior a llargues distàncies i diferents nivells i la unificació de tots els automatismes en un quadre de comandament centralitzat fan d’aquestes instal·lacions un sistema d’innovació en el mercat.

Sol·licitar més informació