CLASSIFICADORS

Des de 2 sortides fins a 32 sortides més resta, XUCLÀ dissenya, fabrica i instal·la els classificadors i els seus
complements per a la selecció de diferents productes segons pes, greix, pH, etc.

L’equip està totalment automatitzat, incloent la cinta d’entrada, la bàscula de pesar, els lectors, la cinta de transport amb els seus expulsors pneumàtics o mecànics i els recipients de recepció dels pernils en funció de cada classificat.

Sol·licitar més informació