BRAÇ MANIPULADOR DE CAIXES

Xuclà-MF, S.A. empresa en constant innovació presenta un braç manipulador de caixes que permet la seva integració tant en un magatzem de caixes tipus prestatgeria com en un magatzem de caixes tipus picking. Es tracta d’un sistema de emmagatzematge higiènic, de fàcil utilització i que permet saber en tot moment la posició de cada caixa i el producte que porta.

El sistema permet emmagatzemar caixes amb producte fresc provinents del desfet, prèviament identificades, dins de prestatgeries o en cintes de rodets per gravetat. Un programa informàtic per PC controla en temps real les caixes que van entrant o sortint i el stock actual, i assegura que les caixes siguin entrades i extretes del magatzem mitjançant el principi de “primer entra-primer surt” (FIFO). Tot el material usat és estanc i permet la seva perfecta neteja.

El magatzem de caixes amb braç manipulador automatitzat s’ha de combinar amb prestatgeries de rodets per picking per poder alimentar automàticament de caixes plenes aquestes prestatgeries al mateix temps que es van preparant manualment les caixes de picking. Igualment es van enviant les caixes buides cap al túnel de rentat per així ser reutilitzades.

A Xuclà-MF, S.A. innovem per satisfer les necessitats dels clients i compte per tots els seus processos de disseny, fabricació i desenvolupament amb la norma de gestió de la qualitat UNE-EN-ISO-9001:2000.

Sol·licitar més informació