THE BEST HYGIENIC PERFORMANCE

DISSENY I FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER LA HIGIENE

TUNEL DE RENTAT AMB CAPOTA ELEVABLE

TUNEL DE RENTAT AMB CAPOTA ELEVABLE

TUNEL 300C/H COMPACTE

TUNEL 300C/H COMPACTE

ASSECAT PER CENTRIFUGAT

ASSECAT PER CENTRIFUGAT

L'empremta de Xucla al medi ambient

L'empremta de Xucla al medi ambient

Els nostres equips estan dissenyats i fabricats amb el nostre màxim rigor. Sempre pensant en el menor impacte possible en el medi ambient, perquè el consum d’aigua i energia sigui el mínim.

Per tant, s’utilitzen materials reciclables i sostenibles com el polipropilè, polietilè i acer inoxidable AISI-304 y AISI-316. També val a dir, que apart dels materials, els desinfectants instal·lats en les nostres màquines i equips són fàcilment biodegradables.

Els equips estan fabricats amb formes arrodonides per a facilitar la seva neteja i evitar la propagació de microorganismes i bactèries.

A Xuclà ens assegurem que totes les nostres màquines i equips de neteja i desinfecció compleixen

amb les normes i estàndards europeus. Com la norma EN 1500 y EN 12791, cobrint els requisits

i mètodes per el us de productes d’ higiene i antisèptics per el rentant de mans. També, compleixen la norma UNE-EN 1650:2020 l’assaig de la qual, serveix per avaluar l’activitat fungicida, de llevat dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en els sectors alimentari, industrial, domèstic i institucional. Igualment, compleixen la norma EN 14348 que descriu els requisits mínims per a l'activitat mico bactericida dels desinfectants químics al camp de la medicina.

Per això, tots els nostres productes, des de túnels i armaris de desinfecció fins a rentadores de porta ganivets, ganivets, guants i davantals, són equips que garanteixen no només el millor rendiment, sinó també el menor impacte ambiental, cosa que els fa molt sostenibles.

PROJECTES A MIDA

PROJECTES A MIDA